Para do Pary

Coaching dla par…prowadzony przez parę! (Jest już rozwój zawodowy, osobisty, duchowy, ale nie ma rozwoju PARZYSTEGO!)   Pomyśleliśmy bowiem, że w coachingach dla par prowadzonych przez jedną osobę, zawsze jeden z Partnerów może poczuć się pokrzywdzony/a. Podświadomie oczywiście. Bo zawsze jest jakaś drobna niepewność czy coach nie przychyla się do zdania tej drugiej osoby dlatego tylko, że są tej samej płci… My chcemy tego uniknąć. Dlatego prowadzimy ten coaching we dwoje. I o ironio…, znając nas i nasze podejście -  jest wielce prawdopodobne, że w przypadku różnicy zdań – Joanna stanie po stronie faceta, a Maciek po stronie kobiety… Dzisiaj już to potrafimy – z wielką łatwością „wchodzimy w buty” płci przeciwnej, bo widzimy i rozumiemy ich jakże często bardzo różne – wręcz czasami przeciwstawne pespektywy.

Czym jest coaching dla Par?

Termin coaching par jest często wymieniany w związku z coachingiem relacji lub terapią par. Coaching dla par jest rodzajem poradnictwa życiowego, które ma pomóc w rozwiązywaniu konfliktów w partnerstwie . Coaching par wykorzystuje zasady psychologii pozytywnej i łączy je z różnymi elementami life coachingu. Coaching par nie jest jednak terapią par. W coachingu dla miłości i małżeństw dominują komponenty doradcze i wspierające.

Zasadniczo coaching par jest odpowiedni dla każdej pary, która chce rozwiązać konflikty lub uniknąć problemów w związku. Jeśli niepewność w związku przeradza się w problem, wspólne wartości i cele są zagrożone, coaching par jest użytecznym i pomocnym wsparciem. 

 Jakie są powody, dla których pary
decydują się na
Coaching ? 

Motywy powierzenia się trenerowi pary są wielorakie i mogą być bardzo różne. Często negatywne wydarzenia w poprzednim związku są ważnym powodem do pracy nad problemami w związku z profesjonalnym wsparciem. Inne powody coachingu par obejmują problemy w partnerstwie, które stają się sprawdzianem wytrzymałości, takie jak:

- Umiejętności komunikacji interpersonalnej ze szczególnym naciskiem różnice podejścia wynikające z różnic płci  

- Niewierność i wierność

- Zazdrość

- Dominujące zachowanie partnera

- Zbyt duża bliskość lub dystans

- Różne wyobrażenia o seksie

Korzyści dla Uczestników

- Umiejętności komunikacji w związku ze szczególnym naciskiem na komunikację między płciami
- Umiejętności patrzenia z różnych perspektyw (partnera)
- Umiejętności aktywnego słuchania
- Umiejętności zadawania otwartych pytań
 -Umiejętności zrozumienia potrzeb rozwojowych partnera z zachowaniem świadomości własnych potrzeb
- Umiejętności pracy z oporem i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz bezstresowym radzeniem sobie
   z zachowaniem pozytywnych relacji z partnerem
- Umiejętności dawania i przyjmowania informacji zwrotnej